Agile is dood

Zoals elke hype komt ook de Agile hype tot een eind. Op LinkedIn en daarbuiten verschenen al meerdere kritische artikelen, columns en blogs over het bestaansrecht van Agile en de conclusie is eenduidig: Agile is dood. In dit artikel volgt een post-mortem, alsof we een aflevering CSI aan het kijken zijn en de opkomst en ondergang van Agile ontleden.

Partnership met PM in de zorg

Projectmanagement in de zorg is een thema waar ons verbetergezinde hart warm van wordt. Een belangrijk publiek doel: de zorg beter maken, betaalbaar houden en effectiviteit van zorgverleners helpen vergroten, daar kan iedereen zich bij aansluiten. Het Platform voor Projectmanagement in de Zorg richt zich dan ook op deze thema’s …

Scrummen met Chuck Norris

Iedereen kent natuurlijk Chuck Norris. En iedereen weet tot welke dingen Chuck Norris in staat is. De film Armageddon zou na 10 minuten zijn geëindigd als Chuck Norris onderdeel geweest was van de cast: hij zou simpelweg de meteoriet hebben weggeblazen. De aliens uit Independance Day zouden allang naar huis zijn gemept. En zo is ook Scrum een koud kunstje voor deze held. Hoe dat eruit ziet? Nou, zo.

Excel tip: Slicers en Tijdlijnen

Enige tijd geleden heb ik uitgelegd hoe je draaitabellen kunt maken in Excel. Naast de “ouderwetse” filters en grafieken, is het inmiddels mogelijk om meer te doen om makkelijker door je gegevens te zoeken. Deze keer daarom als Excel tip: Slicers en Tijdlijnen.

8 tips voor leiders die echt werken

Grote teams zijn de bouwstenen van een organisatie. Een geweldig team heeft gemeenschappelijke doelen, duidelijke rollen, transparante processen voor het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen en de mogelijkheid om constructief om te gaan met conflicten. Een goed team heeft enkele van deze elementen, een geweldig team heeft ze allemaal. In dit artikel 8 tips voor leiders, die echt werken.

De GDPR privacy wetgeving uitgelegd in 5 stappen

In 2018 wordt de nieuwe GDPR wetgeving van kracht met als doel het beschermen van privacy van inwoners van de EU. In dit artikel wordt de GDPR privacy wetgeving uitgelegd in 5 stappen.
In navolging op de veelbesproken meldplicht datalekken volgt nu de volgende set aan maatregelen om privacy van burgers in de EU te borgen. In 5 heldere stappen wordt uitgelegd wat de GDPR wetgeving inhoudt en wordt een korte verkenning gedaan van wat er de komende twee jaar zal moeten gebeuren om compliant te worden aan deze nieuwe wetgeving.

Wat is jouw leiderschapsstijl?

Of je nu samen werkt in een team of 10.000 mensen onder je hebt werken – jouw stijl van leiding geven is essentieel. In het volgende infographic zie je de verschillende basisstijlen en de wijze waarop deze uitwerkt op de mensen die onder of met jou werken. Wat je jouw leiderschapsstijl?

Projectsucces continuous delivery van nieuwe site

Ook wij zijn volledig Agile Scrum middels DevOps continious aan het deliveren. Dat betekent dat we op dit moment zo’n beetje elke minuut een nieuwe versie van jouw favoriete blog met betrekking tot projecten, projectmanagement en het succesvol besturen of meewerken aan verandering krijgt.