Agile

Het Agile manifesto

In 2001 stelden een groep ontwikkelaars het Agile manifesto op. In dit manifesto worden de voorwaarden voor het snel kunnen leveren van goede software omschreven:

 • Mensen en interacties boven processen en tools
 • Werken aan software boven uitgebreide documentatie
 • Samenwerken met de klant boven contract onderhandelingen
 • Reageren op veranderingen boven het volgen van een plan

Dat men zaken boven andere zaken waardeert betekent niet dat de items aan de rechterzijde totaal niet gedaan (mogen) worden binnen Agile. Er wordt louter een prioriteit aangeven waar de focus zou moeten liggen.

Agile iteraties
Agile iteraties

Uit het handvest volgen vervolgens twaalf principes:

 1. Klanttevredenheid, door snelle, continue levering van bruikbare software.
 2. Zelfs late veranderingen in de requirements zijn welkom.
 3. Werkende software wordt regelmatig geleverd (weken in plaats van maanden).
 4. De ontwikkelaars werken nauw en dagelijks samen met de mensen die de business kennen.
 5. Projecten steunen op gemotiveerde en betrouwbare personen.
 6. Een gesprek in levende lijve is de beste manier van communicatie, wat betekent dat men zich bij voorkeur op dezelfde plek bevindt.
 7. Werkende software is de eerste maatstaf van vooruitgang.
 8. De ontwikkeling kan te allen tijde worden voortgezet.
 9. Er is voortdurende aandacht voor technische uitmuntendheid en goed ontwerp.
 10. Eenvoud is belangrijk: hoe meer er niet gedaan wordt, hoe beter.
 11. De teams organiseren zichzelf.
 12. Men past zich aan aan de omstandigheden.

Hoewel het Agile handvest uit 2001 komt, zijn er diverse ontwikkelmethoden die men nu ook Agile noemt. Zo komt Scrum uit 1986 en bestond ook DSDM al ruim voordat Agile werd opgesteld. In zekere zin is er dus kruisbestuiving opgetreden in de filosofie achter software ontwikkeling.

Agile projectmanagement

Veel agile ontwikkelmethodieken kennen de rol van ‘projectleider’ niet meer. Binnen Scrum teams wordt er geleund op zelfsturing en dient een team juist zonder coördinatie van een projectleider zelf in staat te moeten zijn software te leveren. Er bestaan uiteraard meer projecten dan software ontwikkeling alleen en het heeft absoluut een meerwaarde om te leren van de kracht van Agile binnen elk project.

Invloeden van Lean

Een andere – uit Japan overgekomen filosofie – is Lean. De focus van Lean ligt op het met zo effectief en efficiënt gebruik makende van de beschikbare middelen precies op tijd producten te leveren. Een van de grote voorbeelden is Toyota, waarbij Lean manufactoring tot een kunst is verheven. Een belangrijk element van Lean is een open cultuur waarin feedback over verbeteringen en prestaties van het geheel worden aangemoedigd en gewaardeerd. Een Lean productie-eenheid kent een ‘hold-the-line’ procedure waarna activiteiten (het kan een STOP knop zijn) gestaakt worden tot het (potentiële) probleem collectief is opgelost. Tenslotte is er het KanBan bord; een visuele weergave van activiteiten die nog uitgevoerd moeten worden, onder handen zijn, of al af zijn. De kracht is dat iedereen kan zien wat de voortgang is en dat elke ochtend tijdens een standup (net als bij Scrum dus) de voortgang besproken wordt.

Certificering & opleiding

Project managers die zich bezig houden met Agile projecten kunnen verschillende certificeringen behalen:

 • Agile PM (Project Management) Foundation
 • Agile PM (Project Management) Practitioner

Voor de practitioner certificering, dient men eerst de Foundation certificering te behalen of één van de DSDM Foundation of Advanced Practitioner certificeringen.

Links naar door ons geselecteerde opleidingen en trainingen:

Agile Certificeren

Boeken