Overheid gegijzeld door zichzelf, niet de ICT-dienstverleners

Op 8 april jongstleden debatteerde de Tweede Kamer over de ICT-aanbevelingen van de commissie Elias. Naast de discussie over het BIT, stelde Verhoeven (D66) dat de overheid “kan voorkomen dat zij wordt gegijzeld door ICT-bedrijven”. Als we de praktijk aanschouwen, stel ik dat het vooral de overheid is die zichzelf gijzelt, in plaats van andersom.

Regering neemt de ICT-aanbevelingen deels over

Op 15 oktober 2014 bood de Tijdelijke Commissie ICT-Projecten (TCICT), onder lijding van Ton Elias, haar eindrapport aan aan Kamervoorzitter Van Miltenburg. Gisteren, woensdag 8 april, werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over dit onderwerp. De regering neemt de ICT-aanbevelingen deels over.

De zin en onzin van stoplichten in je rapportages

Stoplichten in rapportages zijn belangrijk, omdat ze in 1 oogopslag laten zien hoe het project er voor staat. Staat alles op groen, of zijn er zaken die aandacht behoeven van de stuurgroep? In potentie kan een stoplicht zorgen voor een volledige stilstand van het project – dus de juiste interpretatie van zowel de opsteller als de lezer is belangrijk. In dit artikel komt de zin en onzin van stoplichten aan bod.