Auteur: Nigel van Houten

Mede-oprichter van BigDataHub en mede-eigenaar van InTellegus. ICT-regisseur, business intelligence en big data specialist en auteur op Projectsucces.nl. Enthousiast futurist, vader, duiker en gamer.
BigData voor de zorg

Data driven (jeugd)zorg

Nadat de decentralisatie van jeugdzorg plaats vond in 2015 is er veel veranderd in deze sector. De focus heeft de laatste jaren gelegen op deze overgang en dit ging niet zonder slag of stoot. Wachtlijsten, slechte kwaliteit en overschrijding van budgetten kwamen geregeld in het nieuws. Sinds enige tijd zijn we vanuit ons bedrijf actief […]

Lees verder

Agile is dood

Zoals elke hype komt ook de Agile hype tot een eind. Op LinkedIn en daarbuiten verschenen al meerdere kritische artikelen, columns en blogs over het bestaansrecht van Agile en de conclusie is eenduidig: Agile is dood. In dit artikel volgt een post-mortem, alsof we een aflevering CSI aan het kijken zijn en de opkomst en ondergang van Agile ontleden.

Lees verder

Partnership met PM in de zorg

Projectmanagement in de zorg is een thema waar ons verbetergezinde hart warm van wordt. Een belangrijk publiek doel: de zorg beter maken, betaalbaar houden en effectiviteit van zorgverleners helpen vergroten, daar kan iedereen zich bij aansluiten. Het Platform voor Projectmanagement in de Zorg richt zich dan ook op deze thema’s en verbindt partijen die zich […]

Lees verder

8 tips voor leiders die echt werken

Grote teams zijn de bouwstenen van een organisatie. Een geweldig team heeft gemeenschappelijke doelen, duidelijke rollen, transparante processen voor het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen en de mogelijkheid om constructief om te gaan met conflicten. Een goed team heeft enkele van deze elementen, een geweldig team heeft ze allemaal. In dit artikel 8 tips voor leiders, die echt werken.

Lees verder

De GDPR privacy wetgeving uitgelegd in 5 stappen

In 2018 wordt de nieuwe GDPR wetgeving van kracht met als doel het beschermen van privacy van inwoners van de EU. In dit artikel wordt de GDPR privacy wetgeving uitgelegd in 5 stappen.
In navolging op de veelbesproken meldplicht datalekken volgt nu de volgende set aan maatregelen om privacy van burgers in de EU te borgen. In 5 heldere stappen wordt uitgelegd wat de GDPR wetgeving inhoudt en wordt een korte verkenning gedaan van wat er de komende twee jaar zal moeten gebeuren om compliant te worden aan deze nieuwe wetgeving.

Lees verder

Agile in de zorg noodzaak?

De zorgsector is sinds de radicale omslag ingezet door Els Borst flink in beweging. Effectiviteit en efficiency zijn belangrijker geworden en het verlagen van kosten is een doel op zich geworden. Logisch dat zorginstellingen en zorgverleners op zoek zijn gegaan naar manieren om hun werk efficiĆ«nter te kunnen doen. Agile is in veel sectoren al doorgedrongen, maar in de zorg blijft het nog achter – in dit artikel deel ik mijn eerste ervaringen met Agile in de zorg.

Lees verder