Deming Cycle (PDCA)

De cirkel van Deming, ook wel Deming Cycle of Deming Wheel genoemd  is een veel gebruikte methode om verbeteringen door te voeren. Deze staat het meest bekend als de PDCA (Plan, Do, Check, Act) methode.

De cirkel gaat er vanuit dat er een continue verbetering mogelijk is. Men start men plannen, gaat vervolgens aan de slag, checkt of het doel bereikt is en stelt vervolgens bij aan de hand van de resultaten.

Plan: Identificeer je probleem en bedenk mogelijke oplossingen

Do: Test mogelijke oplossingen

Check: Bekijk en bestudeer de test resultaten en kijk welke opties het meest effectief zijn

Act: Implementeer de beste oplossing, eventueel met een klein beetje bijschaven.

De Deming Cycle is ontworpen door W Edwards Deming. Hij noemde het de Shewhart cycle en basseerde zijn cirkel op de wetenschappelijke methode “hypothesis – experiment- evalutie”.  Het principe is dat de cirkel oneindig kan worden gebruikt om zo tot een continue verbetering te leiden in kleine stappen.

Als project manager kan deze methode goed gebruikt worden.  Het is handig, wanneer je deze methode gebruikt om voor de “do” fase te checken of je stakeholders het eens zijn met de te maken stappen.