Herzberg

De Amerikaan Frederick Herzberg publiceerde in 1959 de ‘Two factor theory of Motivation and Hygiene’ . Deze theorie gaat over de motivatie van mensen op het werk. Voor jou als project manager is bijna niks belangrijkers als een goed gemotiveerd team.

Herzberg meld dat er je altijd uit moet gaan van ‘satisfiers’ en ‘dissatisfiers’. Oftewel: dingen die een positieve invloed hebben en dingen die een negatieve invloed hebben.

De satisfiers kunnen er voor zorgen dat de medewerker tevreden is op en over zijn werk en een dissatisfier heeft het tegenovergestelde effect. Het is helaas niet zo dat wanneer alle dissatisfiers wegzijn iemand direct positief gestemd is. Met Hygiëne word in dit geval dan ook bedoeld: Deze factoren moeten in de basis gewoon aanwezig zijn, net zoals Hygeine. Het is niet een motivatie anzich, maar heeft zeker een negatieve invloed op de motivatie als eea niet klopt

Het grote contrast zit hem dus in de 5 motivators. Dit is waar mensen energie van krijgen, motivatie en vaak de reden waarom ze doen wat ze doen.

Projectscucces
Herzberg two theory of motivation & hygeine
Herzberg Two factor theory of motivation and hygiene

Daarnaast stelde Herzberg vast dat de Hygiene factors wanneer deze positief veranderen vaak een korte termijn invloed hebben op de motivatie, terwijl de motivation factoren een langdurig effect lijken te hebben.