Balanced Scorecard

<< Terug naar de A-Z lijst


Een balanced scorecard is een rapportage waarin op verschillende aspecten wordt gerapporteerd waarbij de verschillende onderwerpen of thema’s een variabele weging op het totaal kunnen hebben.

Balanced Scorecard

Bijvoorbeeld:

Een project heeft een rapportage waarbij op behaalde functiepunten, besteedde euro’s, gespendeerde uren en gerealiseerde klantwaarde wordt gerapporteerd. Met de stakeholders is de volgende verdeling afgesproken:

  • Functiepunten weging is 2
  • Gespendeerd budgets is weging 1
  • Gespendeerde uren is weging 0,5
  • Gerealiseerde klantwaarde is weging 1,5
  • Totale weging is dan 5.

De functiepunten blijken op schema te liggen, budget is overschreden met 10%, de uren kennen een overschrijding van 50% en de klantwaarde is volledig gerealiseerd.

  • Functiepunten krijgen 100% x 2 = 2
  • Budget is 90% x 1 = 0,9
  • Uren zijn 50% x 0,5 = 0,25
  • Klantwaarde is 100% x 1,5 = 1,5
  • Het totale project scoort 4,65/5 ondanks de flinke overschrijding van de uren.

Het principe achter de balanced scorecard kan meerwaarde bieden om belangrijke elementen meer weging te geven, maar heeft als risico dat wanneer er elementen met andere eenheden vergeleken worden dit in de rapportage nauwelijks meer zichtbaar is (zoals 50% uren overschrijding die niet opvalt op het totaal).

 


Advertentie
[dfads params=’groups=130&limit=1′]