Definities

Op deze pagina vind je de definities van een aantal woorden in de “Projectmanagement van A-Z” lijst, simpelweg omdat sommige toelichtingen zo kort zijn dat ze geen eigen pagina verdienen 🙂

<< Terug naar de A-Z lijst


Activiteit

Een activiteit is volgens de van Dale een “werkzaamheid, bedrijvigheid”. Beter gezegd: het is iets wat verricht wordt binnen een project of programma. In die context levert een activiteit iets op wat vooraf is afgesproken en is er tijd, geld en/of mankracht gereserveerd om dit te doen. Net als bij de “Specialist Products” en “Management Products” in PRINCE2 termen, zijn er activiteiten die gericht zijn op de inhoud, en activiteiten die gericht zijn op beheersing.
(Terug naar de A-Z lijst)

Afhankelijkheid

Een project kan een raakvlak hebben met iets buiten het project (een ander project, een programma, een lijnactiviteit, enz.). Als er een raakvlak is, kan er invloed zijn van deze zaken op het project. In dat deval is er sprake van een afhankelijkheid.
Een project kent intern afhankelijkheden als activiteiten in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd. Als A klaar moet zijn voordat B kan starten, is er een afhankelijkheid bij activiteit B van A.
(Terug naar de A-Z lijst)

Afwijking

Als iets niet gaat zoals is afgesproken, en dus niet volgens de “normale” gang van zaken verloopt, dan is er sprake van een afwijking. Het is altijd verstandig om aan het begin van het project afspraken te maken over hoe er met afwijkingen wordt omgegaan.
(Terug naar de A-Z lijst)

Begrippenlijst

Een begrippenlijst is vaak te vinden voorin een document, zoals een projectplan of een contract. Hierin worden veel gebruikte afkortingen of termen uitgelegd om de interpretatie van het document mogelijk en eenduidig te maken.
(Terug naar de A-Z lijst)

Beheersingsactiviteiten

Beheersingsactiviteiten zijn activiteiten die gericht zijn op de beheersing van een project. Dat kan bijvoorbeeld een activiteit zijn om risico’s te beheren, het monitoren van de voortgang, van de financiĂ«n, enzovoorts. Het zijn dus activiteiten die niet gericht zijn op de inhoud van het project.
(Terug naar de A-Z lijst)

Belanghebbende

Een belanghebbende is iemand die belang bij iets heeft. In projecttermen iedereen die belang heeft bij de uitkomst van het project of hier invloed op heeft. Ook wel stakeholders genoemd. De aanbeveling is om deze aan het begin van een project goed in kaart te brengen, zodat de juiste aandacht naar de juiste mensen gaat.
(Terug naar de A-Z lijst)

Beslissing

Een beslissing is het resultaat van een logische “stap”. Het bepaalt op basis van de dan aanwezige informatie hoe het vervolg er uit gaat zien. Er wordt een keus gemaakt. Ook het bewust niet maken van een keus is een beslissing en heeft invloed op het vervolg.
(Terug naar de A-Z lijst)

Certificering

Certificeren is het waarmerken van iets of iemand tegen de daarvoor aanwezige geldende voorschriften. Dat kan bijvoorbeeld van een systeem zijn dat voldoet aan bepaalde criteria, of van een persoon die aantoonbaar bepaalde kennis en/of ervaring bezit.
(Terug naar de A-Z lijst)

Crediteur

Een crediteur is een schuldeiser: iemand aan wie u geld schuldig bent. Je leverancier kan heel kort een crediteur zijn (als je direct betaalt aan de kassa), of langere tijd, als je bijvoorbeeld iets op rekening hebt gekocht.
(Terug naar de A-Z lijst)

Debiteur

Een debiteur is een schuldenaar. Als je aan iemand iets hebt verkocht en jij krijgt nog geld van die partij, dan is die partij jouw debiteur. Iemand kan heel kort debiteur zijn (als je iemand iets verkoopt en hij betaalt direct) of langere tijd (als je iets op rekening hebt verkocht).
(Terug naar de A-Z lijst)

Kritieke Pad

Het kritieke pad van een project, bestaat uit die activiteiten die de einddatum van het project bepalen. In sommige projecten is er maar Ă©Ă©n volgorde van activiteiten, maar soms zijn er meerdere parallelle stromen. De activiteiten die bij vertraging leiden tot algehele vertraging van de oplevering, zijn onderdeel van het kritieke pad. Als deze activiteiten vertraging oplopen, leidt dit vaak tot opschaling of herziening van de volgorde van activiteiten om toch de einddatum te kunnen halen.
(Terug naar de A-Z lijst)

Stakeholder

Zie belanghebbende.
(Terug naar de A-Z lijst)


Advertentie
[dfads params=’groups=130&limit=1′]


EĂ©n reactie op “Definities”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.