DSDM

Dynamic Software Development Method, oftewel, DSDM, is een Agile software ontwikkelingsmethode ontstaan rond 1994 in Engeland. In de basis gaat DSDM er vanuit dat er dingen mis gaan en dat 80% van het werk in 20% van de tijd kunnen gebeuren. Uitgangspunt is dan ook om in ieder geval die 80% van het werk (Pareto-principe) uit te voeren. In korte iteraties (bij DSDM zo’n 6 weken) wordt software opgeleverd en gedeeld met de beoogde gebruikers of klanten. Na elke oplevering wordt de volgende iteratie pas vormgegeven, zodat vernieuwde inzichten hierin meegenomen worden.

ass11

Basisprincipes van DSDM

 1. De beoogde gebruikers of klanten zijn essentieel actieve deelnemers
 2. Design groepen zijn bevoegd om beslissingen te nemen op het vlak van systeem developmen
 3. Vaak en regelmatig opleveren van componenten is een prioriteit
 4. Het belangrijkste acceptatiecriterium voor een systeem of component is zijn geschiktheid voor business doelen
 5. De businessoplossing is het doel, en iteratieve en incrementele ontwikkeling is noodzakelijk om tot die oplossing te komen
 6. Alle veranderingen die worden gemaakt tijdens ontwikkeling, kunnen worden teruggedraaid
 7. Initiële eisen zijn erg algemeen opgesteld
 8. Testen is niet een aparte fase, het gebeurt gedurende het hele traject
 9. Het is essentieel dat er samenwerking is tussen alle project participanten

MoSCoW

Een ander belangrijk element om prioriteiten te bepalen binnen DSDM is de MoSCoW methode:

 • Must have: Moet gebouwd worden
 • Should have: zou gebouwd moeten worden
 • Could have: zou leuk zijn als het gebouwd werd
 • Would have: als we tijd over hebben, dan kunnen we dit nog bouwen

De focus ligt zo, door het ontwikkelteam en de gebruikers, op de functionaliteit die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.

Opleiding en certificering

Bij Agile ontwikkelmethoden zoals DSDM en Scrum is er feitelijk geen projectleider. De rol van de projectleider wordt verdeeld over de SCRUM-master, het projectteam en eventueel de teammanager. De praktijk is echter weerbarstig en Agile projectmanagement is inmiddels een begrip aan het worden. Er zijn diverse Agile opleidingen met onder andere een projectmanagement component beschikbaar, bekijk hiervoor het opleidingsaanbod.