Lean / Six Sigma

Lean is een manier van werken, waarbij wordt gestreefd naar zo min mogelijk verspilling bij het uitvoeren van bedrijfsprocessen. Elke handeling moet op enige wijze waarde toevoegen voor de klant. De klant staat namelijk centraal en als maximale toegevoegde waarde kan worden geleverd met zo min mogelijk inspanningen, zal dit ten goede komen van de kwaliteit en de klanttevredenheid. En dat tegen minimale kosten en dus maximale winst.
De basis voor deze filosofie ligt bij Toyota, waar het Toyota Production System hierop werd gebaseerd. Toen dit systeem werd beschreven, werd de term ‘Lean’ hieraan verbonden.

Principes

Bij Lean wordt gebruik gemaakt van veertien principes, gecategoriseerd ook wel de vier P’s genoemd:

 • Philosophy: denk lange termijn en streef naar perfectie
 • Process: elimineer alle procesverspillingen
 • People & Partners: toon respect, biedt uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Problem Solving: verbeter continu

Lean gaan gebruiken

Om bedrijven te helpen bij de transformatie naar een Lean organisatie, kan er gebruik gemaakt worden van een vijf-stappen model:
leanflow

 1. Value
  Definieer de klantwaarden: wie is onze klant? Wat is de waarde voor de klant? Waar heeft hij geld voor over?
 2. Value Stream
  Definieer de waarde stroom. Waar zit de waarde van de processtappen? Waar zit de verspilling?
 3. Flow
  Zorg voor een ‘flow’ in de keten. Verwijder verspilling, verkort de doorlooptijd, stem de stappen op elkaar af.
 4. Pull
  Voer alleen activiteiten uit waar de klant voor wenst te gaan betalen. Begin pas als de opdracht binnen is.
 5. Perfection
  Veranker de wil om continu te verbeteren in de processen. Streef naar perfectie.

Verspilling

verspillingen
bron: 7verspillingen.nl

Er zijn 7 soorten verspilling die dienen te worden vermeden:

 • Over-productie: produceer niet meer dan waar vraag naar is
 • Over-bewerking: produceer dat wat nodig is, en niet meer
 • Wachttijden: zorg voor zo min mogelijk wachttijden tussen de processtappen
 • Transport: zorg voor zo min mogelijk verplaatsingen van materialen
 • Opslag: onnodige voorraden dienen zo veel mogelijk vermeden te worden
 • Beweging: doe geen onnodige handelingen, belast de mens zo min mogelijk
 • Defecten: lever op zonder defecten: deze dienen immers te worden gecorrigeerd

In veel modellen wordt de verspilling van talent als achtste verspilling genoemd.

Lean vs. Six Sigma

De termen Lean en Six Sigma worden vaak in één adem genoemd. Er is echter wel een verschil. Lean richt zich vooral op snelheid, en heeft een slanke organisatie als doel. Six Sigma kijkt verder dan dat, en heeft als doel om ook de variatie in de processen te verkleinen (de perfecte organisatie). Hoe kleiner de variatie is, hoe groter immers de voorspelbaarheid en hoe beter de verwachtingen kunnen worden gemanaged en hoe groter de kans dat deze in overeenstemming zijn met die van de klant.
Six Sigma is dan ook meer ingericht om processen te kunnen meten. Hierdoor ontstaat er inzicht en kunnen verbeteringen daadwerkelijk meetbaar worden gemaakt. Doordat je kunt meten, ontstaan er namelijk inzichten die je wellicht anders niet zou hebben gehad.

De kracht zit hem dus ook in de combinatie: Lean / Six Sigma is dan ook inmiddels een wereldwijd bewezen methode om bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Certificering & opleiding

Er zijn drie certificeringen te behalen:

 • Lean Six Sigma Yellow Belt
 • Lean Six Sigma Green Belt
 • Lean Six Sigma Black Belt

Links naar door ons geselecteerde opleidingen en trainingen:

Yellow Belt Opleidingen >>
Green Belt Opleidingen >>
Black Belt Opleidingen >>


Eén reactie op “Lean / Six Sigma”

Reacties zijn gesloten.