Wat is PRINCE2

Wat is PRINCE2? PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) is ontwikkeld en wordt onderhouden door Britse semi-overheid. Het is zeker in Nederland een veel gebruikte projectmanagement methodiek. De methodiek kent zeven principes, zeven thema’s en zeven processen waarop projecten bestuurd worden.

De zeven thema’s van PRINCE2:

 1. Voortdurende businessrechtvaardiging
 2. Leren van ervaringen
 3. Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
 4. Managen per fase
 5. Manage by exception
 6. Productfocus
 7. Aanpassen aan de projectomgeving

Het procesmodel zoals gehanteerd sinds 2009 ziet er als volgt uit:

Prince 2 Procesmodel sinds 2009
Prince 2 Procesmodel sinds 2009

De zeven processen

De processen zoals in bovenstaande figuur zijn afgebeeld worden worden hieronder toegelicht:

 1.  (SU) Starting UP a project: eenmalig proces waarin het project een start vindt. Opdrachtgever en projectleider onderzoeken samen de haalbaarheid van het project en beschrijven kort de aanpak en structuur van het project.
 2. (IP) Initiating a Project: In de initiatiefase wordt het fundament voor het feitelijke project gelegd. Draagvlak creëren en uiteindelijk het Project Initiatie Document (PID) wordt opgeleverd.
 3. (DP) Directing a Project: De stuurgroep bestuurt het project vanuit dit proces. Dit proces is gedurende de gehele looptijd van het project actief.
 4. (CS) Controlling a Stage: Fasebeheersing van een fase uit het project. Het kan een wederkerend proces zijn, afhankelijk van de hoeveelheid gekozen iteraties.
 5. (SB) Managing a Stage Boundary: Het proces waarin de projectleider de stuurgroep voorziet van informatie over de afronding van een fase. Hierin wordt besloten om de huidige fase af te ronden en de volgende fase te starten.
 6. (MP) Managing Product Delivery: De oplevering van (deel)producten wordt in dit proces uitgevoerd, meestal door het projectteam.
 7. (CP) Closing a Project: Afronding en evaluatie na acceptatie van alle eindproducten door de ontvangende partij wordt in dit proces afgehandeld.