Wat is PRINCE2

Wat is PRINCE2? PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) is ontwikkeld en wordt onderhouden door Britse semi-overheid. Het is zeker in Nederland een veel gebruikte projectmanagement methodiek. De methodiek kent zeven principes, zeven thema’s en zeven processen waarop projecten bestuurd worden.

De zeven thema’s van PRINCE2:

  1. Voortdurende businessrechtvaardiging
  2. Leren van ervaringen
  3. Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
  4. Managen per fase
  5. Manage by exception
  6. Productfocus
  7. Aanpassen aan de projectomgeving

Het procesmodel zoals gehanteerd sinds 2009 ziet er als volgt uit:

Prince 2 Procesmodel sinds 2009
Prince 2 Procesmodel sinds 2009