Wat is PRINCE2

De zeven thema’s

Tenslotte omschrijft PRINCE2 een zevental thema’s die van belang zijn bij de aansturing van een project:

"PRINCE2 PMT" by Jphaff - Eigen werk. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PRINCE2_PMT.png#mediaviewer/File:PRINCE2_PMT.png
“PRINCE2 PMT” by Jphaff – Eigen werk. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons
  1. Businesscase: Geeft antwoord op de waarom-vraag; waarom start dit project en welke benefits moet het project opleveren. Na afronding van elke fase wordt de BC getoetst.
  2. Organisatie: Een PRINCE2 project wordt typisch ingericht volgens het model zoals hiernaast afgebeeld. Er zijn drie belangrijke rollen in de stuurgroep; de executive (opdrachtgever), Senior User (business vertegenwoordiging), Senior Supplier (de interne of externe leverancier(s)). De projectleider is geen onderdeel van de stuurgroep, maar kan hier wel op uitnodiging bij aanwezig zijn.
  3. Plannen: Voortdurend proces binnen PRINCE2; zo is er een overall projectplan en een faseplan per fase. Deze kan weer opgebroken worden in een teamplan per activiteit/team.
  4. Voortgang: Het rapporteren over en bijhouden van de voortgang is een essentieel onderdeel van het kunnen afronden van fases en uiteindelijk het project.
  5. Risico: Risicomanagement is een continu proces waarbij risico’s vooraf en tijdens het project worden bijgehouden in een risicolog en voorzien van een waarde, op basis waarvan al dan niet actie ondernomen dient te worden.
  6. Kwaliteit: Het vastleggen en controleren van kwaliteitscriteria (al dan niet met de business) valt onder dit thema.
  7. Wijziging: Wijzigingen worden bijgehouden in een ‘change-log’ en of opgelost binnen de marges van de fase c.q. het project, of voorgelegd aan de stuurgroep als marges overschreden dreigen te worden.

Certificering & opleiding

Er zijn diverse opleidingen tot PRINCE2 projectleider beschikbaar, al dan niet met mogelijkheid tot certificering. Het theoretische kader heet PRINCE2 Foundation en met PRINCE2 Practitioner wordt ook een casus voorgelegd met open vragen.
Certificering keuzehulp

Links naar door ons geselecteerde opleidingen en trainingen:

PRINCE2 Foundation Opleiding
PRINCE2 Practioner Opleiding

Handige links

Download gratis de PRINCE2 procesmodellen, oefenexamenvragen en Nederlands talige template documenten.