MoSCoW

MoSCoW is de afkorting voor Must have, Should have, Could have, Won’t have. Van alle wensen en eisen die er aan een project of product worden gesteld is het de moeite waard, voordat je je scope gaat bepalen om er een MoSCoW op lost te laten

Must have: kritiek voor het slagen van het project/product. Absoluut noodzakelijk

Should have: belangrijk, maar niet direct noodzakelijk voor oplevering. Should have’s kunnen net zo belangrijk zijn voor het project, maar niet zijn direct tijdkritisch

Could have: requirements die men graag zou willen, maar niet direct noodzakelijk zijn. Als er tijd of budget over is kunnen deze alsnog worden meegenomen. Het gebeurd niet vaak dat er tijd over is aan het einde van een project. Dus wees voorzichtig wat je in scope opneemt.

Won’t have: requirements die in deze fase van het project niet worden meegenomen en daarmee out of scope zijn. Het is handig deze wensen voor een later stadium te bewaren (voor de opdracht gever). Digitale producten zijn nooit af, dus dergelijke wensen komen altijd van pas.