Pilot

Een pilot is een afgebakende proef waarbij de haalbaarheid, geschiktheid en kostenimpact worden getes van een mogelijke oplossing of verbetering. Een pilot is bedoeld om ervaring op te doen en te testen met een voorgesteld project resultaat. Belangrijk bij een pilot is dat er van te voren een aantal punten worden vastgelegd:

 • Duur van de pilot
 • Doel van de pilot
 • Grootte van de pilot (aantal mensen/systemen)
 • Wat wordt er getest
  • Wat is het probleem dat je gaat oplossen
  • Welke processen moeten worden uitgevoerd om de pilot te testen
  • Hoe worden test resultaten vast gelegd
  • Wat zijn de doelstellingen die dienen te worden bereikt

Denk verder aan:

 • Op welkemanier verzamel je de resultaten
 • Wanneer ben je tevreden met de uitkomst van de pilot
 • Wie kan beslissen over de uitkomst van de pilot