Project benchmark en review methoden

Onder het kopje “methoden” zijn diverse projectmanagement methoden te vinden waarmee projecten en programma’s kunnen worden bestuurd. Deze methoden geven nog geen garantie dat het programma of project daadwerkelijk succesvol zal/kan zijn in de betreffende omgeving. Het kan daarom zinvol zijn om aanvullende methoden, benchmarks of reviews in te zetten om het project in control te hebben en te houden.

Project benchmark en review methoden

  1. Projects: Done!
    Dit betreft een methode om de succeskans van projecten in kaart te brengen en deze tijdig te kunnen bijsturen.
  2. OCG Gateway Review
    Ontwikkeld door de bedenkers van PRINCE2, is dit een methode die “controlemomenten” in een project toevoegt, om te kijken of aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Deze aanvullende methoden worden op de betreffende subpagina’s op deze site verder toegelicht.

Waarom een project benchmarken of reviewen?

Elke projectleider begint aan een project met de beste intenties. Het doel is duidelijk, er is een helder plan en zo niet – dan komt het er. Succesfactoren voor projectsucces worden opgetekend en het team gaat aan de slag. Toch kan het project al snel na de start ontsporen. Sterker nog, hoe eerder na de start er afwijkingen ontstaan, hoe groter de kans dat het project totaal ontspoort.

Het is dus zinvol om in de eerste 15-25% van het project (denk aan doorlooptijd, projectwaarde, deliverables) een review te plannen. Helaas zijn er niet veel hanteerbare review of benchmark methoden, dus is de lijst met projectmanagement methodieken lang en de lijst met review- of benchmark methoden kort.

Speciale aandacht kan er geschonken worden aan de Projects: Done! review methodiek – deze neemt de projectsucces factoren vanuit de meest bekende methoden, frameworks en best practices bij elkaar en toetst een project daar tegen. Doe je je project volledig volgens Prince2, dan kan de Projects: done! review je ook tips geven vanuit Agile, Cobit of juist IPMA.

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

Het is niemands favoriete bezigheid – het kritisch kijken naar het eigen werk. Weinig mensen en dus projectleiders zullen staan te springen om zelfkritisch naar hun werk te kijken. Toch is dit de kern van projectsucces – focus op projectsucces factoren en hierop meten en sturen. Verdiep je dus in de manieren en zorg dat jouw organisatie substantieel meer dan de gemiddelde 30% succesvolle project afrondt.