OGC Gateway Review proces

OGC Gateway ReviewOpgesteld door de makers van Prince2 is er de OGC Gateway Review proces, om Prince2 projecten te kunnen reviewen. Het is een zeer uitgebreid framework wat na elke stap in het Prince2 proces een review voorstelt om te verifiëren dat alle noodzakelijke processtappen zijn doorlopen. Het model aan de rechterzijde geeft globaal de te doorlopen stappen aan (klik voor grote versie).

De reviewstappen

De volgende reviews en Go/NoGo momenten komen aan bod:

  1. Strategic review: Programma mandaat, opdrachtgeverschap en programmabrief worden aan de tand gevoeld. Er zijn zes Go NOGO momenten in het proces opgenomen.
  2. Business justification: Businesscase gereed en voldoende op orde?
  3. Delivery strategy: Is de wijze waarop de project deliverables moeten worden geleverd voldoende uitgedacht en omschreven?
  4. Investment decision: Wegen de kosten op tegen de baten en is dit voldoende onderbouwd?
  5. Readiness for service: Is het eindproduct straks voldoende volwassen voor productie, is documentatie op orde en de ontvangende partij er klaar voor.
  6. Operational reviews: Voldoet het eindproduct aan de specificaties, is de documentatie op orde, etc. Tevens het moment om nogmaals te becalculeren of de baten behaald zijn.

Evidence per go/nogo moment

Elk Go/NoGo moment gaat gepaard met een lijst aan ‘evidence’ of bewijs wat moet worden overhandigd. De omvang van de OGC Gateway Review is zo groot dat het een risico op zichzelf is – er zal immers flink wat audit en PMO capaciteit nodig zijn om aan alle voorwaarden te voldoen.

Opleiding en certificering

Er zijn verschillende opleidingen in het gebruik van de OGC Gateway Review beschikbaar, al is het aanbod in Nederland beperkt. Certificering is er zover bekend niet.

Interessante links

Het OGC Gateway Review handboek staat hier online.