Projects: Done!

projects_done_logo_definitiefDe Projects: Done! © methode dicht het gat tussen praktijk en best practice c.q. theorie. Waar projectmanagement methodieken in gaan op de wijze waarop een project gestart, geleid, gedocumenteerd en beëindigd moet worden ligt de focus bij Projects: Done! © op het tijdig vaststellen van de kans op projectsucces en het kunnen aanpassen (agile) aan de bevindingen. Het beperkt zich niet tot een bepaald type project, van watervaltype projecten tot Agile Scrum ‘projecten’ kunnen getoetst worden tegen het framework.

Zes thema’s voor projectsucces met Projects: Done!

De methodiek stelt dat er zes aandachtsgebieden voor projectsucces zijn. In elk aandachtsgebied zijn tientallen indicatoren bepalend voor de kans op succes, gebaseerd op onderzoek en praktijkervaring van projectleiders in gefaalde en succesvolle projecten.

Projects: Done! projectsucces resultaat
Projects: Done! projectsucces resultaat
  1. Projectsamenstelling en functioneren: Samenstelling en rolverdeling binnen projectteams is essentieel. Er bestaat geen standaardformule voor de beste teamsamenstelling, maar er zijn een serie indicatoren waaruit de kans op projectsucces kan worden opgemaakt.
  2. Projectdoelstelling en resultaat: Uiteindelijk dient het project meerwaarde voor eindgebruiker en/of eindklant op te leveren. Op het moment dat dit gedurende het project niet (meer) duidelijk is, is de kans op een positief eindresultaat klein.
  3. Beleving –  Motivatie en overtuiging: Een succesvol team is gemotiveerd en overtuigd van de gekozen richting. Succesvolle teams benutten de capaciteiten van de teamleden, werken tegelijk samen aan resultaat en werken vaak in korte iteraties. Het vaststellen van de motivatie en overtuiging van het gehele team is daarom essentieel voor het succes van het gehele project.
  4. Aanpak van het project: Na het inrichten en globaal plannen van het project vindt de uitvoering plaats. De inrichting en haalbaarheid van de gekozen oplossingsrichting is elementair voor het behalen van succes.
  5. Omgeving – stakeholders en verhoudingen: Invloed van buiten een project kan van grote invloed zijn op het projectsucces. Onder dit thema worden in- en externe factoren onderzocht die van invloed kunnen zijn op projectresultaat.
  6. Administratie – ‘in control’ en risicobeheersing: Procesmatig werken, administreren en documenteren is geen doel op zich, maar moet in een goede balans bijdragen aan de kans op succes binnen het project. Deze balans wordt onderzocht in thema 6.

Voorspelbaarheid projectsucces

Na toetsing op de zes thema’s tegen het Projects: Done! © framework volgt een rationeel vastgestelde kans op projectsucces. Verder is direct inzichtelijk waar kansen en bedreigingen voor een project en binnen welk van de zes thema’s deze optreden. Bijsturen is nu eenvoudig mogelijk en de kans op projectsucces kan vergroot worden.

Opleiding en certificering

Er worden diverse trainingen gegeven met een praktisch karakter, om projectmanagers en PMO’ers handvatten te geven projectsucces en -faalfactoren vroegtijdig te identificeren, te meten en hierop te acteren.

Handige links

De Projects: Done! © methodiek is ontwikkeld door InTellegus.
Er bestaan diverse tools om projectleiders, scrummasters en PMO’s te helpen projectsucceskans te vergroten.