Project

Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit met als doel iets op te leveren of te creëren.

Een project kenmerkt zich door het ‘eenmalige’ karakter. Om het doel en de aanpak juist te formuleren wordt vaak een projectplan geschreven en is er iemand verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan: een project manager.

De juiste ideeen uitzoeken en omzetten in een plan zijn vaak meer werk dan het project zelf. Ook die onderdelen behoren uiteindelijk tot het projectd.