Scope

De scope van een project stel je samen met de opdrachtgever vast en stem je af met het projectteam. Je weet dan wat het overeengekomen eindresultaat moet zijn en binnen welke kaders het project wordt uitgevoerd.

Wat is in scope

De scope is het totaal van de op te leveren producten, diensten en uit te voeren activiteiten. De afbakening is een omschrijving van wat niet tot de scope behoort, waardoor de omvang van het project nauwkeuriger wordt bepaald. Dit gaat helpen om de verwachtingen te managen maar ook vooral het juiste resultaat van het project. Wij raden altijd aan om de scope SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden) te definiëren. Bijvoorbeeld: Vervanging van 100 computers met Windows 7 naar 100 computers met Windows 10 af te ronden in Q2

Out of scope

We noemden het net al even, maar het is belangrijk om ook te melden wat niet in scope is en je project duidelijk af te bakenen. Hoe duidelijk jij ook denkt dat de scope is gedefinieerd, er is altijd interpretatie en discussie. In bovenstaande voorbeeld kan ik bijvoorbeeld out of scope: “Vervanging van hardware”. Daarmee is het een upgrade project geworden in plaats van het daadwerkelijke vervangen van de computers. Denk goed na over je scope en wat niet binnen het project hoort en verwacht niet dat de opdrachtgever jouw aannames deelt. Leg het vast

Scope creep


Scope creep is een langzame en bijna onopgemerkte uitbreiding van de scope, zonder dat de nieuwe scope expliciet wordt vastgesteld. Wanneer de scope duidelijk is vaste gelegd in het projectplan, kan hier altijd naar verwezen worden wanneer impliciet de scope wijzigt. De projectmanager is er voor verantwoordelijk om de scope te bewaken.

Een manier om scope creep te voorkomen is om regelmatig met je opdrachtgever te zitten en de scope te benoemen tijdens de voortgangsgesprekken. Uitbreiding van je scope kan betekenen dat je project langer gaat duren of meer tijd gaat kosten.