SMART

SMART

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. SMART word gebruikt voor het definiëren van doelstellingen en scopes. Het is vooral een handig ezelsbruggetje welke je kan gebruiken om zeer duidelijk af te bakenen wat je wilt bereiken . Het helpt zowel jou als project manager als de opdrachtgever om de verwachtingen aan twee kanten te managen.

Specifiek

Zorg ervoor dat je antwoord kan geven op de vragen: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en eventueel hoe.

Om te testen of het specifiek genoeg is kan je proberen of je doel anders opgevat zou kunnen worden. Zo ja, dan is je doel nog niet goed geformuleerd en moet je terug naar de tekentafel.

Meetbaar

Bepaal een startpunt en een eindpunt welke gemeten kan worden. Hoe weet je of je doel bereikt is? Hoeveel moet je doen? Hoe kun je dat meten? Dit kunnen meerdere eikpunten zijn. Bijvoorbeeld: 80% van het bestaande wagenpark zal vernieuwd worden. Of klanttevredenheid dient met tenminste een 8 op een schaal van 1-10 beoordeeld te worden.

Acceptabel

Een doel of een scope heeft pas nut als dit ook daadwerkelijk bijdraagt aan je projectresultaat. Is jouw doelstelling relevant en wordt deze geaccepteerd door betrokkenen? Behaal je hiermee de doelstellingen van het project?

Realistisch

Maak jouw scope of taak realistisch. Realistisch gaat over de haalbaarheid van je doel. SMART doelen mogen uitdagend zijn, maar niet té uitdagend Er zullen dingen mis gaan, je zal dingen moeten regelen. Houd daar rekening mee. Wanneer je aangeeft dat iedereen in Nederland binnen 2 jaar elektrisch zal rijden is dit niet realistisch tenzij er een onbeperkt budget is. Dat laatste is zelden het geval.

Tijdsgebonden

Elk doel of elke taak dient tijdsgebonden te zijn. Dit komt terug in je planning. Wanneer je als doel hebt dat iedereen elektrisch gaat rijden is dit een mooi doel. Zonder tijdslijn is echter een loze kreet in plaats van een plan of project.