SWOT

SWOT staat voor Strength, Weaknesses, Oppurtunities & Threats. In gewoon Nederlands: Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen . Je kan een SWOT vooral gebruiken voor marketing of strategische doeleinden, maar ook zeker in project management. Denk bijvoorbeeld ter ondersteuning van een projectplan, maar ook bijvoorbeeld om een team in beeld te brengen en te zien welke kwaliteiten missen.

SWOT diagram

Intern invloeden

Sterktes (Strenghts) en Zwaktes (Weaknesses) worden ook wel de interne analyse genoemd van de SWOT. De interne analyse geeft je inzicht in de zaken waarin je sterker of zwakker bent ten opzichte van je concurrenten. Sterktes zijn competenties die gebruikt kunnen worden om kansen uit te buiten en bedreigingen te pareren. Zwaktes zijn beperkingen die in de weg staan bij het behalen van concurrentievoordeel en bij het uitbuiten van kansen.

Externe invloeden

Kansen (oppurtunities) en bedreigingen (threats) zijn altijd gebaseerd op externe ontwikkelingen binnen SWOT. Een kans levert mogelijkheden om de positie te verbeteren. Een bedreiging is een ongunstige ontwikkeling die de positie van de organisatie verzwakt. Wanneer je een SWOT invult is het belangrijk te letten op je formuleringen. Formuleer kansen en bedreigingen als feit, op een neutrale wijze. Vermijd ook waardeoordelen in je formulering (woorden als goed, veel, slecht)

Hoe een SWOT te gebruiken

Na het invullen van de SWOT dient deze te worden geanalyseerd. Kunnen de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met elkaar verbondeen worden? Werken ze elkaar tegen of versterken ze elikaar? Welke conclusies kan je daaruit trekken? Stel dat het een kans is om met BigData aan de slag te gaan, maar een zwakte is dat er geen kennis is van BigData, dan kan je daar actie op ondernemen.