Strategische focus aanbrengen in je project

Uiteindelijk draait een project om het creëren van meerwaarde voor klanten, extern of intern. Als deze ‘business value’ onduidelijk is, of helemaal niet omschreven is het soms lastiger de juiste keuzes te maken. Een project dient strategische focus te hebben om die bijdrage zichtbaar te maken en de meerwaarde voor de organisatie inzichtelijk te krijgen. In dit artikel wordt ingegaan op het aanbrengen van meer strategische focus.

Strategische focus aanbrengen in je project Lees meer