Copyright & disclaimer

Copyright 2014

Niets van Projectsucces.nl en alle pagina’s hierop mag verveelvoudigd worden op welke manier dan ook. Hieronder valt ook (niet uitputtend) afdrukken, kopiëren, dupliceren, citeren, fotograferen of fotokopiëren. Mocht je graag iets willen gebruiken van onze site gebruik hier dan trackbacks en links voor vanaf je eigen site of neem contact met ons op via het contactformulier.

Disclaimer

Met veel zorg wordt Projectsucces.nl voorzien van inhoud, door verschillende auteurs. Deze auteurs kunnen bijdragen doen in de vorm van blogposts, reacties of andere pagina’s op de site. Projectsucces.nl behoud zich het recht voor content te alle tijde te verwijderen als er mogelijk sprake is van onrechtmatigheid of slecht fatsoen. Projectsucces.nl doet er alles aan om bijvoorbeeld auteursrechtelijk bescherm materiaal te weren, direct te verwijderen en verdere misverstanden in de toekomst te voorkomen. Toch kan het voorkomen dat er iets op projectsucces.nl wordt geplaatst wat bijvoorbeeld auteursrechtelijk is beschermd. Projectsucces.nl neemt hier geen verantwoordelijkheid voor, aangezien de site wordt onderhouden en gevuld door de community. Toch doen we er alles aan eventuele misstanden direct te verhelpen en daarom is de volgende procedure beschikbaar.

Er wordt op de site gebruik gemaakt van materiaal van derden, zoals advertenties en affiliate materiaal van partners. Projectsucces.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele aansprakelijkheid voortvloeiende uit dit materiaal. Projectsucces.nl heeft geen invloed op de inhoud, weergave, verspreiding of openbaarmaking. Andersom kunnen partners van Projectsucces.nl nooit aansprakelijk gesteld worden voor materiaal op projectsucces.nl, deze site opereert zoals gezegd zelfstandig en vanuit een non-profit oogpunt, voor en door projectleiders.

Geen aansprakelijkheid, geen garantie

Projectsucces deelt informatie en kennis, wat met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld. Toch aanvaard projectsucces geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze informatie en biedt projectsucces geen garantie op enig resultaat in welke vorm dan ook.

Procedure bij mogelijk inbreuk op auteursrecht of andere vragen/opmerkingen

  1. Meld om welk materiaal het gaat via ons contact formulier.
  2. Wij verwijderen zo snel mogelijk het materiaal.
  3. Actie wordt ondernomen om herhaling te voorkomen, doch zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden

Privacy

We zullen gegevens nooit overhandigen aan derden en zorgen als goed huisvader voor de eventueel verstrekte gegevens.